arulanandarcollege@gmail.com / principal@aactni.edu.in
04549-287221 / 04549-287208

AIDED COURSES - ANNUAL FEES

Year Department College Fees Establishment Exam Fees Total Fees
I UG ECONOMICS 840 11120 1570 13530
I UG HISTORY 840 11120 1570 13530
I UG PHILOSOPHY 840 11120 1570 13530
I UG MATHEMATICS 920 11720 1705 14345
I UG CHEMISTRY 1140 12045 2110 15295
I UG RURAL DEVELOMENT SCIENCE 1085 11720 1840 14645
I UG PHYSICS 1090 11920 1975 14985
I PG ECONOMICS 654 10120 1850 12624
I PG PHILOSOPHY 654 10120 1850 12624
I PG RURAL DEVELOMENT & DAIRY SCIENCE 1374 10370 2785 14529
II UG ECONOMICS 289 11870 1840 13999
II UG HISTORY 289 11870 1840 13999
II UG PHILOSOPHY 289 11870 1930 14089
II UG MATHEMATICS 364 12470 2110 14944
II UG CHEMISTRY 564 12795 1930 15289
II UG RURAL DEVELOMENT SCIENCE 529 12220 2380 15129
II UG PHYSICS 514 12670 2020 15204
II PG ECONOMICS 489 11270 2260 14019
II PG PHILOSOPHY 489 11270 2405 14164
II PG RURAL DEVELOMENT & DAIRY SCIENCE 1189 11520 3230 15939
III UG ECONOMICS 289 11520 2260 14069
III UG HISTORY 289 11520 2260 14069
III UG PHILOSOPHY 289 11520 2350 14159
III UG MATHEMATICS 289 11520 2080 13889
III UG CHEMISTRY 489 12620 2080 15189
III UG RURAL DEVELOMENT SCIENCE 529 12120 1990 14639
III UG PHYSICS 439 12395 2080 14914

SELF FINANCE COURSES - ANNUAL FEES

Year Department College Fees Establishment Exam Fees Total Fees
I UG B.COM. 13960 8490 1840 24290
I UG B.B.A. 13960 7840 1570 23370
I UG INFORMATION TECHNOLOGY 14310 8940 1840 25090
I UG MATHEMATICS 13260 7290 1705 22255
I UG PHYSICAL EDUCATION 13060 7810 2110 22980
I UG COMPUTER SCIENCE 14560 8690 1840 25090
I UG ENGLISH LITERATURE 14060 7140 1570 22770
I UG TAMIL LITERATURE 13060 6990 1570 21620
I UG FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 13810 9420 2110 25340
I PG ENGLISH LITERATURE 12000 5900 1850 19750
I PG PHYSICS 15510 6850 1920 24280
I PG MATHEMATICS 15510 6850 1850 24210
I PG CHEMISTRY 14760 6750 2250 23760
I PG M.COM. 14650 6850 925 22425
I PG M.C.A. 23810 20350 4560 48720
II UG B.COM 13960 7440 2110 23510
II UG B.B.A. 13910 6340 1840 22090
II UG INFORMATION TECHNOLOGY 14310 7690 2020 24020
II UG MATHEMATICS 13260 6795 2110 22165
II UG PHYSICAL EDUCATION 13060 7360 2380 22800
II UG COMPUTER SCIENCE 14610 7940 1930 24480
II UG ENGLISH LITERATURE 14060 6740 1840 22640
II UG TAMIL LITERATURE 13060 5490 1840 20390
II UG FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 13810 8520 2650 24980
II PG ENGLISH LITERATURE 12000 6640 2260 20900
II PG PHYSICS 15560 7690 2295 25545
II PG MATHEMATICS 15510 7990 2260 25760

SELF FINANCE COURSES - ANNUAL FEES

Year Department College Fees Establishment Exam Fees Total Fees
II PG CHEMISTRY 14760 7690 2460 24910
II PG M.COM. 14650 7590 1850 24090
II PG M.C.A. 23810 24010 3700 51520
III UGB.COM. 13960 8340 2260 24560
III UG B.B.A. 13960 7440 2065 23465
III UG INFORMATION TECHNOLOGY 14310 8940 2065 25315
III UG MATHEMATICS 13260 6745 2080 22085
III UG PHYSICAL EDUCATION 13060 7460 2605 23125
III UG COMPUTER SCIENCE 14610 8440 2230 25280
III UG ENGLISH LITERATURE 14060 6940 2260 23260
III UG TAMIL LITERATURE 13560 6940 2260 22760
III UG FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 13810 8370 2020 24200