வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த மாணவர்கள் அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மாணவப்புல அலுவலத்தில் பெற்று 4/12/2023 தேதிக்குள் மாணவப்புல அலுவலத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்  |   Semester Results - November 2023 |   CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL OF OUR COLLEGE IN COLLABORATION WITH RUBICON SKILLS DEVELOPMENT PVT. LTD. - FOUR DAYS TRAINING PROGRAMME ON “LIFE SKILLS” (SUPPORTED BY BARCLAYS) |  

AUTONOMY

Arul Anandar College with 17 years of existence was one of the youngest colleges in Tamil Nadu to become autonomous in 1987. The impetus from the autonomous status was fast and steady, especially in curriculum design and development. A student-centric standard curriculum reflecting the philosophy of pioneers and national relevance was framed in consultation with renowned academicians and pedagogues. By granting the status of Autonomy, the University Grants Commission paved way for the college to visualize integrated rural higher education for the holistic development of the marginalized rural students with

»  Innovative Curriculum

»  Advanced and Suitable Teaching-Learning Methods

»  Additional Employable Skills and Socially Relevant Exposures.

The autonomy of AAC has been renewed and extended upto 2026-2027.