வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த மாணவர்கள் அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மாணவப்புல அலுவலத்தில் பெற்று 4/12/2023 தேதிக்குள் மாணவப்புல அலுவலத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்  |   Semester Results - November 2023 |   CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL OF OUR COLLEGE IN COLLABORATION WITH RUBICON SKILLS DEVELOPMENT PVT. LTD. - FOUR DAYS TRAINING PROGRAMME ON “LIFE SKILLS” (SUPPORTED BY BARCLAYS) |  

INTERNATIONAL STUDENT FORUM

To nurture the talents of the International students in the campus, International Students Forum (ISF) was established by Rev. Dr. Basil Xavier S.J. in 2017. The college has been witnessing the growth in the number of International students over the years. In the current academic year, Arul Anandar College has around 55 students from Africa and Sri Lanka. Most of the students are in the Philosophy Department and they are staying in seminary and college hostels. Some Special programmes organized for these students are :

• Indian Cultural Programme

• Skill Development Programme

• Training and Motivation Programme to help the Poor

• Village Programme