வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த மாணவர்கள் அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மாணவப்புல அலுவலத்தில் பெற்று 4/12/2023 தேதிக்குள் மாணவப்புல அலுவலத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்  |   Semester Results - November 2023 |   CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL OF OUR COLLEGE IN COLLABORATION WITH RUBICON SKILLS DEVELOPMENT PVT. LTD. - FOUR DAYS TRAINING PROGRAMME ON “LIFE SKILLS” (SUPPORTED BY BARCLAYS) |  

HOSTEL OBJECTIVE

The Jesuit Community at Arul Anandar College (Autonomous) runs Arul Anandar College, mainly for the education and welfare of the economically disadvantaged rural students who come from far off places to pursue higher education.

The aim of the hostel is to help the hostellers to grow in compassion, competence and character and thus to build a just society. The hostel provides facilitates to the students to develop their talents with the view to forming them into integrated and complete persons.

Students must achieve this objective by excelling in academic, co-curricular and extra-curricular activities.