புதுமைப்பெண் திட்டம்/PUDHUMAI PENN SCHEME |   SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS TEST JUNE 2024 TIME TABLE |   INTERNAL IMPROVEMENT TEST JUNE 2024 TIME TABLE |   EVEN SEMESTER ARREARS RESULTS APRIL-2024 |   INTERNAL IMPROVEMENT RESULTS-APRIL 2024 |   REVALUATION - APRIL  |   APRIL 2024 PRIVATE STUDENTS RESULTS |   SEMESTER RESULTS APRIL 2024 |   SUPPLEMENATRY EXAMINATIONS & INTERNAL IMPROVEMENT TESTS JUNE 2024 |   PROSPECTUS 2024-2025 |   ADMISSIONS OPEN - 2024-2025 REGISTER NOW |   ARREARS EXAM TIMETABLE APRIL 2024 |  

AAC Alumni Association(AACAA)

Rev. Dr John Pragasam SJ Patron
Rev. Dr Antonysamy A SJ Director
Rev. Dr Anbarasu M SJ Chairman
Mr Madhusudhanan Rayar R M AACAA President
Dr Kadher Farook R AACAA V President
Mr Rajagobal N AACAA V President
Mr Robert Dhiliban J AACAA Secretary
Mr Soundarrajan C AACAA Jt Secretary
Mr Pommayan S AACAA Jt Secretary
Dr Michael Raj AACAA Treasurer
Dr Jeyaraj I EC Member
Dr Martin S EC Member
Dr Abirami S EC Member
Dr Sophia J EC Member
Dr Jerlin Rupa P EC Member
Mr Kannan K EC Member
Mr Theradi P R EC Member
Mr Sanmuganathan S EC Member
Mr Pandeeswaran M EC Member
Dr Chandran V EC Member
Ms Agila Devi M EC Member
Ms Josili V EC Member
Mr Sridhar EC Member

AACAA Members(2014-2015)

AACAA Members(2015-2016)

AACAA Members(2016-2017)

AACAA Members(2017-2018)

AACAA Members(2018-2019)

AACAA Members(2019-2020)